ศัลยกรรเสริมจมูก
  การผ่าตัดเสริมเต้านม
  การผ่าตัดลดขนาดของเต้านม
  การผ่าตัดยกเต้านม
  การผ่าตัดตาสองชั้น
  การผ่าตัดถุงไขมันตาล่าง
  การผ่าตัดเสริมคาง
  การผ่าตัดดึงหน้า
  การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง
 
 
    
    คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง โดย นายแพทย์ ไพศาล อัศวพาคุณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากแพทยสภา

   เปิดให้บริการตั้งแต่พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ีให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสวยทุกชนิด ตลอดจนแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความผิดปกติของส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเน้นความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง และ ผลแทรกซ้อน สวยเหมือนธรรมชาติ สะอาด และ ไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัด
 
 
before after before after
Profile Beauty Clinic
1575/52 Paholyolthin Samsaen-nai, Phayathai Bangkok , Thailand 10400
Mobile Phone :+668-9814-1788 Clinic :+662-279-2349 ,+662-279-2155 Fax : +662-618-5650
E-mail : info@thaicosmaticsurgery.com